Настоящата страница съдържа Общи условия, съгласно които Insight-rooms.com предоставя услуги на потребителите/клиентите си.

 1. Като се съгласите с общите ни условия Вие се съгласявате да съхраняваме по изискуемия начин за определен период вашите данни

2. Ние си запазваме правото във всеки един момент да променяме тези услвия поради нови възникнали промени в законодателството и те стават валидни в момента на тяхното публикуване.

3. Ние гарантираме на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Сайта ни защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на регистрация за игра, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни

4. Insight-rooms.com си запазваме правото да променяме архитектурата на сайта което включва преместване, изтриване и добавяне на нови елементи

5. Правата върху цялото съдържание на нашия сайт като снимкови материали, модели, приложения, текст както и др. са собственост на “Няма какво да се обърка” ЕООД. При копирането и използването им извън изрично посочените от Нас случаи и Нашето предварително одобрение, ще се прилага Закона за авторското право и сродните му права- чл.93е, ал. 3 във вр. с чл.94.

6.Сайта съдържа препратки т.е. “links” към други сайтове, като тяхната употреба е според авторите им и ние не можем да носим отговорност при тяхната употреба.

7. При запазване на час клиента е длъжен да заплати предварително капаро 40лв със неговото изрично съгласие чрез приемане на настоящите условия при разплащане в офиса ни, по банков път или с кредитна карта. Винаги можете да разчитате на нашата бързина и коректност при възникнали въпроси и неуредици.

8. Insight room  си запазва правото да отказва изпълнение на игри на клиенти при възникнали форсмажорни обстоятелства като технически повреди и други сходни възникнали извънредни ситуации или други обстоятелства за които същия не би бил в състояние да знае.

9. Всеки клиент може да направи корекция в своят час до 24ч преди играта като ни информира за това на посоченият е-mail и телефон в графа контакти.

10. Всички цени са с ДДС.