Преодоляването на трудни предизвикателства като отбор предизвиква едно от най-приятните чувства, които човек може да получи – да знаете, че сте преживели и победили тези предизвикателства заедно. Това дава на всички играчи страхотно усещане за постижение и за сплотеност на екипа, което подобрява взаимоотношенията както вътре, така и извън Escape стаята.

Задачата е да се формира екип с ясно изградена цел, чиито членове да осъзнават своите роли и задачи. 

Критична е комуникацията между членовете на отбора – силните гласове невинаги са прави. Insight Room насърчава тези с най-добрите идеи и логически решения, дори може да „изкара” по-тихите членове на екипа „извън черупката им“ и по този начин те да преодолеят много от страховете се както вътре в стаята,  така и извън нея, в реалния живот.

 „Не се сърди, човече” – всички се учим, развиваме и откриваме начините за това по различен начин. Виждайки как другите членове на екипа работят, можем да открием силните страни на хората.

Сблъскване с предизвикателства при ограничено време – цялото изживяване в стаята се гради върху насърчаването творчески да се реши зададен проблем, а даденият интервал от време, за което трябва да се достигне до решението, повишава нивото на позитивен стрес у участниците.

Препъни камъни – задачи и проблеми, които стоят на пътя между отбора и изпълнението на основната му цел. Задачите са предизвикателни, но достъпни. За по-лесното им изпълнение и в помощ на отбора при нужда се дават специални подсказки.

Eлемент на лидерство – всеки добър екип има нужда от умел ръководител. Игрите от този вид предоставят на отборите естествено предизвикателна среда, в която да развиват своите ръководни и управленски умения.

Вземане на трудни решения на базата на ограничена информация – за да можем да разчитаме на някого, той трябва да има увереност да взема трудни решения бързо, понякога при ограничена информация. За да може това умение да се упражни, са нужни ситуации, при които решенията трябва да се вземат бързо. Insight Room предоставя реалистичен сценарий за такива ситуации.